Za prepis vozila dovoljno je da imate lične karte i saobraćajnu dozvolu. Za vrlo kratko vreme uz pomoć programa REGOS dolazimo do realizacije ugovora ili punomoći. Overu ugovora ili punomoći možete izvršiti kod Opštinskih nadležnih organa u Baču.

 Za promenu vlasnika – korisnika vozila potrebno je priložiti:

  1. registracioni list;
  2. dokaz o poreklu vozila (saobraćajnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokaz);
  3. dokaz o vlasništvu sa regulisanim poreskim dažbinama (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje itd.), ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis prodavca i kupca vozila overava notar ili drugi nadležni organ:
  4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  5. uplatnica.

Prepis vozila

Objedinjene uplate preko ePlati vam omogućava da na jednom mestu prepišete vozilo. Kod nas sačinite ugovor, uplatite iznos za overu ugovora, preko portala objedinite uplatnicu za plaćanja poreza kao i za novu saobraćajnu, tablice ili nalepnice i odnesete sve u Sup gde odmah dobijate nove tablice (ako ste ih menjali) i saobraćajnu, odnosno prepišete vozilo na svoje ime.

Usluga ePlati građanima i privredi omogućava efikasan i pouzdan način plaćanja taksi i naknada za usluge koje pružaju organi javne uprave (lične karte, vozačka dozvola, pasoš, prijava prebivališta…)

Sistem kreira jedinstvenu uplatnicu (platni nalog) za svaku uslugu i jedinstveni poziv na broj odobrenja.

Prepis vozila-Bač
Prepis vozila-Bač

Osim prepisa vozila portal ePlati Vam omogućava i da objedinite uplatu za promenu adrese, za novu biometrijsku ličnu kartu, pasoša, vozačke dozvole, uverenja o prebivalištu odnosno potvrda i drugih dokumenata kod policijskih organa u vašem mestu ili nekom drugom mestu.

Za sva pitanja i sugestije tu smo za Vas, dođite i informišite se, ako Vam mi ne pomognemo znako ko može.