Digitalizacija brojnih poslova, modernizacija državne uprave, pojava novih zahteva i potreba, menja agencijsko poslovanje.
Digitalizacija usluga, koje smo do sada radili na „papirni način“, praćena je ekspanzijom web sajtova, online usluga i društvenih mreža.

Ostajući uvek u toku sa aktuelnim potrebama klijenata, našim standardnim uslugama dodali smo neke nove.

Izrada, održavanje web sajta i kreiranje sadržaja – novi a iskusni

To što su usluge nove, ne znači da nemamo iskustva u ovim poslovima. U isto vreme smo novi (kao agencija) u ovom poslu ali i iskusni sa više od deset godina iskustva u izradi i razvoju sajtova.


Na papiru i na webu – digitalizacija usluga agencije

Mnoge online usluge zamenjuju stare: upisi, registracije, zakazivanja, online licitacije zemljišta, elektronsko potpisivanje… Zapravo imamo stare usluge na nove načine.

Usluge ostaju iste: prepisi, uplate, registracije, molbe, aplikacije… iako se tehnologije ubrzano menjaju. Digitalizacija je poprilično izmenila registraciju poljoprivrednog gazdinstva, olakšala i ubrzala neke poslove. Sa druge strane kao i kod svake novine, bude tu i problema sa navikavanjem, prihvatanjem, učenjem…

Za sve one kojima je potrebna pomoć oko „ovih novina“ tu smo, strpljivi i posvećeni kao uvek.

Izrada, održavanje web sajta i kreiranje sadržaja - digitalizacija usluga

Izrada, održavanje web sajta i kreiranje sadržaja – digitalizacija usluga

Mnoge stvari i dalje su nezamenljive, u svom izvornom PAPIRNOM obliku. Restoranski meniji, cenovnici, plakati, flajeri, vizit karte… samo su neke stvari čijom se izradom i dizajnom bavimo godinama.