Izrada web sajta, najvažniji je posao Vašeg online nastupa. Dobro osmišljen, napravljen, vođen i održavan sajt, može vam doneti mnoge koristi uz skromna ulaganja.

Izrada web sajta
Najvažnije mesto za vaše poslovanje!

Uloga web sajta u poslovanju

Web sajt, je mesto gde treba da se sakupe i sliju svi tokovi vaših komunikacija, bilo da oni dolaze sa društvenih mreža, pretraživača, plaćenih ili besplatnih oglasa, prijateljskih sajtova, foruma

Većinu marketinških aktivnosti a gotovo sve prodajne i uslužne, možete najbolje obaviti na svom sajtu. Okvir i mogućnosti koje vam daju društvene mreže, iako veoma korisne, jednostavno nisu dovoljne.

U zavisnosti od vaše delatnosti najvažniji zadaci i funkcije vašeg sajta mogu biti veoma različiti. Neki najčešći zadaci koji se uspešno rešavaju izradom vlastitog sajta su:

  • Predstavljanje proizvoda ili usluga
  • Prodaja (fizički ili digitalni proizvodi, usluge)
  • Promocija brenda
  • Komunikacija sa klijentima
  • Izrada Lending strana
  • Gradnja mailing lista

Posebno je važno da vaš sajt koristi velike mogućnosti za dobijanje besplatnog ORGANSKOG SAOBRAĆAJA. Odnosno da stvaranjem kvalitetnog sadržaja, dobijete veliku posećenost i dobre pozicije na Googlu.

SEO – optimizacija za pretraživače (Google, Bing…) toliko je važna tema da će pored nekoliko članaka na blogu dobiti i formu kursa ili individualne obuke u okviru naših usluga.
Milan
Društvene mreže i web sajt
Najvažnija uloga društvenih mreža – da dovedu posetioce na vaš sajt

Izrada web sajta – prednost domaćeg terena

Vaš sajt je jedino mesto na webu gde ste vi domaćin – onaj koji postavlja pravila. Na svim drugim mestima ste GOST i morate se tako i ponašati.

Kao domaćin imate i odgovornost i određene obaveze, ali ta uloga Vam donosi sve prednosti domaćeg terena.

Poseban problem prevelikog oslanjanja na društvene mreže su sve učestaliji slučajevi gubitka naloga-profila, bilo suspenzijom same mreže ili krađom profila.

Gubici nastali nestankom višegodišnjeg truda, teško se mogu i opisati.

Ovakvi gubitci, nisu mogući na vašim sajtovima, tu ste vi „glavni baja“. Ipak neke od mera redovnog održavanja, i vama su neophodne da bi ste bili sigurni u trajnost i bezbednost vašeg sajta.

Redovno ažuriranje, pravljenje rezervnih kopija, i dobro održavanje sajta naša je usluga koju preporučujemo.