Web sajt – Vaš novi lokal. Ova mentalna slika, najjednostavniji je način za opis i predstavljanje ove teme.

Postoje mnoge radnje koje su otvorene 24 sata, svakog dana u godini. Postoji poneka od njih i u realnom – analognom svetu ali je njihov broj zaista malen.

Razlog za to je jednostavan. Troškovi rada u tri smene kao i umor zaposlenih, jednostavno su prevelik teret ovakvom poslovanju.

U svetu digitalnog, ti troškovi su višestruko manji – gotovo zanemarljivi. Vaš lokal zahvaljujuči automatizaciji može raditi, neumorno i sa minimalnim troškovima, godinama, neograničeno dugo.

Web sajt Vaš novi lokal
Web sajt Vaš novi lokal – uvek otvoren!

Zamislite da zakupninu – kiriju vašeg novog lokala, za celu godinu plaćate par desetina Evra.

Zapravo ta suma pokriva i troškove komunalija, struje, grejanja

Slična stvar je i sa zaposlenima, neke poslove možete potpuno automatizovati, neke će odraditi radnici iz realne smene, a ponešto možete i sami.

Naravno neke poslove specifične za ovu vrstu poslovanja, moraćete dodatno naučiti ili ih delegirati – platiti nekom ko ume dobro da ih radi.

Sve brojne prednosti i sjajne mogućnosti, koje nam donosi moderno poslovanje, možemo iskoristiti samo uz poštovanje nekih osnovnih pravila, koja prvo moramo naučiti.

Web sajt – Vaš novi lokal – otvorimo ga zajedno

Ovaj blog, kao deo svoje misije, želi vam pomoći u tom učenju i ohrabriti vas u toj nameri, OTVARANJA NOVOG LOKALA – Vašeg web sajta.

Ulaganja u ovakav lokal zaista nisu velika, ali je lako moguće da budu savim uzaludna. Neki pokušaji jednostavno ne uspevaju. Ako želite podići verovatnoću svog uspeha, radite sa onima koji imaju potrebno znanje, iskustvo i dokazane rezultate.

Izrada web sajta naša je centralna usluga u širokoj paleti digitalnih usluga

Pored ove usluge u „užem smislu“ koja ima svoje ograničeno vremensko trajanje i precizan opis poslova, nudimo vam i neke „fleksibilnije usluge“ i saradnju na duže vreme. Neke od tih usluga su:

  • održavanje vašeg sajta i web hostinga
  • tehnička podrška i pomoć u razvoju sajta
  • pomoć u stvaranju sadržaja za vaš sajt
  • kreiranje, izbor i obradu: infografika, ilustracija, fotografija…
  • SEO
  • promocija sajta (povratni linkivi, baneri, promo tekstovi…)

Ako ste zainteresovani za učenje i samostalno obavljanje ovih poslova na svom sajtu, tu smo da vam u tome pomognemo.

Za sada u formatu individualnih časova ili konsultacija, uživo ili online ( Zoom, Skype…)

Plan nam je da vremenom stvorimo nekoliko kurseva, koji će biti dostupni na našem sajtu.