Plan izrade web sajta neophodan je preduslov za konkretniji dogovor, oko njegove izrade.

Izborom tehnologije, načina rada, sastava tima, podele zadataka, rokova izrade, cena, načina i dinamike plaćanja, kasnijeg održavanja i podrške… Stvaramo neophodan kontekst za efikasno dogovaranje i razumljivu komunikaciju.

Dobro je ako ako delove plana možemo razraditi u pojedinostima, sasvim detaljno i precizno ali i promene plana, ponekad su deo normalnog toka izrade. Zato nam je okvirni plan, odnosno plan u glavnim crtama bolji kao neka vrsta radnog plana.

Na vama je da odaberete, želite li odmah sasvim precizan plan ili ste za postepen prelazak sa okvirnog na detalje u zavržnoj fazi rada.
Jasno je da će i naša ponuda biti u skladu sa tim, veoma precizna ili okvirna.

Više o tome

Plan izrade web sajta – zakažite besplatne konsultacije

Besplatne konsultacije početna su tačka u kojoj treba da utvrdimo da li smo, zapravo jedni za druge.

Na konsultacijama vi treba da opišete šta želite, odnosno šta bi ste da izgradite. U kom vremenskom periodu, kojim sredstvima i šta od toga možete sami a za šta vam treba pomoć.

Sa druge strane mi kažemo šta od tih vama potrebnih usluga možemo uraditi i pod kojim uslovima. Ako želite mišljenje o vašoj ideji, naša iskustva u sličnim projektima, tu smo i za to.

Konsultacije su besplatne, a čak i u slučaju da ne dovedu do konkretne saradnje, nisu izgubljeno vreme.

Naprotiv, obe strane su dobile priliku da se predstave svoj posao, ideje, planove. Mogućnost da provere svoj način poslovne komunikacije i pregovaranja i dobiju relevantne informacije o trenutnom stanju na tržištu

Takođe ova vrsta stvaranja kontakata, doprinosi našem networkingu, stvaranju mreže kontakata i preporuka, koja je često neprocenjiv resurs.

Plan je skup aktivnosti kojima ćemo ostvariti ciljeve. Hajde da ga napravimo.

Besplatne konsultacije – izrada web sajta

Svaka izrada web sajta počinje idejom. Želimo pomoći da vaša ideja raste do vašeg sajta.

Možete nas kontaktirati telefonom, elektronskop poštom ili lično.

Plan izrade web sajta
Plan izrade web sajta – besplatne konsultacije