Registracija i obnova poljoprivrednog gazdinstva je osnovni korak u korišćenju podsticaja u poljoprivredi.

Za registraciju poljoprivrednog gazdinstva potrebno je da posedujete najmanje 0,5h zemljišta ili da sklopite ugovor o zakupu, otvorite namenski račun u vašoj izabranoj banci, kopirati ličnu kartu i i prijavite se na eAgrar.

Da biste se prijavili na eAgrag potrebno je da instalirate na mobilnom telefonu aplikaciju ConsentID, ako nemate telefon savremene generacije možete i izvršiti aktivaciju vašeg kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Usluge poljoprivrednog gazdinstva :

 • Obnova poljoprivrednog gazdinstva
 • Registracija poljoprivrednog gazdinstva
 • Ugovori o zakupu
 • Popuna zahteva za subvencije i konkurse ( Opština, Pokrajina, Republika)
poljoprivredno gazdinstvo - registracija
Poljoprivredno gazdinstvo Bač

Iako je Bač bilo mesto u kojem je uglavnom stanovništvo bilo zaposleno u fabrikama a poljoprivreda im je bila dodatan posao, sada je situacija drugačija. Većina stanovništva se opredelilo da im poljoprivreda bude glavni izvor prihoda.

Poljoprivredom se sada uglavnom bave mladi ljudi koji u svoja gazdinstva uvode i nove tehnologije odnosno osavremenjuju se novim mašinama i prate trendove koje su aktuelna u svetu i kod nas.

Bez obzira što su mlađi poljoprivrednici ti koji čine trenutno stub cele poljoprivredne proizvodnje dosta njih je slušajući iskustva starijih poljoprivrednika uspela da pronađe mesto pod punim „šeširom“ i otvori put za dalje napredovanje i poslovni uspeh.

Poljoprivredna proizvodnja u Baču se odvija na površini od 16.000h na privatnom sektoru, i oko 8.000h u džavnom sektoru. Opština raspolaže sa preko 5.000h pod šumom koja predstavlja značajan prirodni resurs.

Ratarstvo je osnovna grana poljoprivrede, njen osnovni cilj je da se uz intezivno korišćenje obradivog zemljišta proizvede što veći prinosi kvalitetnih proizvoda.

U poljoprivredi su tradicionalno zastupljene kulture soje, kukuruza, pšenice, suncokreta i šećerne repe. Prema podacima Opštinske uprave, značajnu površinu predstavlja i sirak metlaš, od kojeg se prave sirkove metle.

Agrobiznis:

 • Pčelarstvo
  • Zbog izuzetno raznovrsne paše (bagrem, uljana repica, lipa, suncokret) proizvođači sa područja drugih opština često svoje košnice dovoze u Bač.
  • Cilj udruženje pčelara Mostonga Bač je lakši plasman meda na tržištu.
 • Povrtarstvo
  • Postojeća proizvodnja povrća u Opštini Bač uključuje sve oblike proizvodnje od baštenskog i njivskog načina proizvodnje do proizvodnje u zaštićenom prostoru.
  • Nosioci povrtarske proizvodnje su pre svega porodična poljoprivredna gazdinstva.
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Zastupljeno je plantažno gajenje voća.
  • Najviše je površina pod jabukom, šljivom i kruškom ali i jagoda, malina, kupina, lešnika i oraha.
  • Uz pomoć lokalne samouprave je osnovana Voćarsko zadruga pod nazivom Bačka Jagoda“ Bač.
  • Zadrugari se uglavnom bave proizvodnjom jagoda.
 • Stočarstvo
  • Stočarstvo u opštini Bač je slabije razvijeno posebno ako se imaju u vidu sve prirodne, tržišne i druge mogućnost
  • Stočarima se svake godine obezbeđuje znatna površina državnog poljoprivrednog zemljišta koju ostvaruju putem prava prečeg zakupa.